Disputation, Florian van der Ent

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Florian van der Ent
  • Disputation

Titel: Computational Studies of the Temperature Dependence of Enzyme Catalysis

Datum: 19 januari 2024

Tid: 12:30

Plats: A1:111a

Biologi, Molekylär bioteknik
Huvudhandledare: Professor Johan Åqvist
Opponent: Professor Nigel Richards, Cardiff University, Wales

Betygsnämndsledamöter:
Professor Birte Svensson, Danmarks Tekniske Universitet 
Docent Anna Sundborger-Lunna, ICM, Uppsala universitet
Professor Fahmi Himo, Stockholms universitet