Disputation, Andreas Luttens

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a
  • Kontaktperson: Andreas Luttens
  • Disputation

Titel
Discovery of Chemical Probes through Structure-based Virtual Screening of Vast Compound Databases

Forskningsämne
Molekylär Biovetenskap 

Huvudhandledare 
Professor Jens Carlsson

Opponent
Dr. Vsevolod Katritch, University of Southern California

Betygsnämndsledamöter
Professor Stefan Knight, Uppsala universitet
Professor Anna Linusson Jonsson, Umeå Universitet
Dr. Annika Jenmalm Jensen, Karolinska Institutet
Professor Luke Odell, Uppsala Universitet
Professor Ola Engkvist, AstraZeneca