Disputation, Narayan Prasad Parajuli

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Narayan Prasad Parajuli
  • Disputation

Titel: Molecular Interplay of Antibiotics on the Bacterial Ribosome

Datum: 9 december

Tid: 09:15

Plats: A1:107a, BMC

Molekylär biologi
Huvudhandledare: Professor Suparna Sanyal

Opponent: Professor Axel Innis, University of Bordeaux, Frankrike

Betygsnämndsledamöter:
Professor Mikael Widersten, Uppsala universitet
Docent Katja Petzold, Karolinska Institutet, Stockholm
Docent Mats Sandgren, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala