Disputation, Phani Rama Krishna Behra

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Phani Rama Krishna Behra
  • Disputation

Titel: Comparative genomics of the genus Mycobacterium: Genome evolution, phylogeny and diversity

Datum: 5 oktober

Tid: 13:15

Plats: BMC, B21

Biologi med inriktning mot molekylärbiologi
Huvudhandledare:  Professor Leif Kirsebom

Opponent: Professor Mikael Rhen, Karolinska institutet

Betygsnämndsledamöter:
Docent Helen Wang, IMBIM, Uppsala universitet
Docent Mikael Leijon, Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
Docent Antonio Gigliotti  Rothfuchs, Karolinska Institutet, Solna