Disputation, Luka Bacic

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Luka Bacic
  • Disputation

Titel: Molecular mechanisms underlying the activation of ALC1 nucleosome remodeling

Datum: 16 december

Tid: 09:15

Plats: BMC, B22

Biologi med inriktning mot strukturbiologi
Huvudhandledare: Sebastian Deindl

Opponent: Professor Lari Lehtiö, University of Oulu, Finland 

Betygsnämndsledamöter:
Docent Herwig Schueler, Karolinska institutet, Solna
Docent Anna Sundborger-Lunna, ICM, Uppsala universitet
Professor Luca Jovine, Karolinska institutet, Solna