Disputation, Karl Dyrhage

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Karl Dyrhage
  • Disputation

Titel: Multi-omics investigation into bacterial evolution

Datum: 14 oktober

Tid: 13:15

Plats: BMC, B21

Biologi med inriktning mot molekylär evolution
Huvudhandledare:  Professor Siv Andersson

Opponent: Professor Jay Hinton, University of Liverpool 

Betygsnämndsledamöter:
Professor Maria Fällman, Umeå universitet
Docent Bo Segerman, Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
Professor Erik Kristiansson, Chalmers, Göteborg