Disputation, Alisa Rizvanovic

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Alisa Rizvanovic
  • Disputation

Titel: Adapting to succeed: Post-transcriptional Gene Regulation in Salmonella

Datum: 10 juni

Tid: 09:15

Plats: A1:111a, BMC

Biologi med inriktning mot mikrobiologi
Huvudhandledare: Docent Erik Holmqvist

Opponent: Dr Fabien Darfeuille, Inserm, Frankrike

Betygsnämndsledamöter:
Professor Maria Fällman, Umeå universitet
Docent Linus Sandegren, Uppsala universitet
Docent Edmund Loh, KI