Disputation, Malavika Ramesh

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B22
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Malavika Ramesh
  • Disputation

Titel: Morphological variations in Mycobacterium spp.

Datum: 9 december 2021

Tid: 13:15-17:00

Plats: B22, BMC

Join Zoom Meeting
https://uu-se.zoom.us/j/65833832004

Biologi med inriktning mot molekylärbiologi
Huvudhandledare: Professor Leif Kirsebom

Opponent: Professor Anders Løbner-Olesen, University of Copenhagen

Betygsnämndsledamöter:
Dr Susanna Brighenti, Karolinska Institutet
Docent Fredric Carlsson, Lunds universitet
Universitetslektor Lisa Klasson, ICM, Uppsala universitet