Doktorandkurs: Advanced Scientific Programming with Python

Kurs för doktorander

Advanced Scientific Programming with Python riktar sig till doktorander inom alla discipliner som regelbundet  använder programmering i sin forskning. Planen är att introducera studenterna till de vanligaste mjuvaruutvecklingsredskapen och bidra till att de blir bättre programmerare. Föreläsningarna kommer att hållas mellan den 4e och 8e mars.

Anmälan via mail till: filipe@xray.bmc.uu.se senast den 31 januari 2019.