Forskningsprogram vid institutionen för cell- och molekylärbiologi

1. Beräkningsbiologi och bioinformatik

2. Mikrobiologi

3. Molekylärbiologi

4. Molekylär biofysik

5. Molekylär evolution

6. Molekylär systembiologi

7. Strukturbiologi