Centrum och nätverk

RiboCORE

Syftet med RiboCORE är att genom tvärvetenskapliga studier av ribosomen få kunskap och resultat som inte begränsas av den expertis inom enskilda grupper. Forskningen leds av sju internationellt erkända gruppledare med expertis inom beräkningsbiologi, molekylärbiologi, snabb kinetik, kristallografi, enkel molekyl och enkel cell avbildning, systembiologi, molekylärgenetik och molekylär evolution. Forskningen sker i nära samarbete mellan grupper vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och medicinsk biokemi och mikrobiologi vid BMC, Uppsala universitet.

Gå till RiboCORE hemsida

Uppsala RNA Research Center

Uppsala RNA Research Center" (URRC) är en centrumbildning där ett flertal samverkande forskare bedriver och vidareutvecklar RNA-forskning såväl med inriktning på grundforskning och dess tillämpningar. Forskare inom URRC medverkar även i utveckling och genomförande av kurser med anknytning till den forskning som bedrivs.

URRC fokuserar sin forskning på RNA kopplat till tre områden:

  • infektionssjukdomar
  • systembiologi
  • kemisk biologi

Dessa forskningsområden är gränsöverskridande, problemorienterade och sinsemellan integrerade och är utvalda för att skapa ett fruktbart samspel mellan djuplodande kemisk/biologisk RNA-kunskap och framtida bioteknologiska och medicinska innovationer.

Gå till URRC hemsida