ICM - en institution med bred forskningsprofil

Den forskning som bedrivs vid ICM delas in i sju olika program inom biologi och områden som gränsar till modern biologi (kemi, fysik, matematik, medicin, teknik och datavetenskap).

Uppdaterad information om doktorandkurser

Vad forskar vi om?

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi och immunologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik.

Översikt över våra forskningsprogram och ingående forskargrupper

Röster från vår forskning

Centrum och nätverk

Forskare vid ICM är involverade i flera nationella och internationella nätverk, se respektive gruppsidor. Två nätverk är baserade på ICM:

Läs mer om dessa samarbeten

Senast uppdaterad: 2023-01-23