van der Spoel labb

Min grupp arbetar på att förbättra modeller och metoder för att göra molekyldynamik (MD) simuleringar. Med MD simulering som baseras på en fysikalisk modell kan man studera hur molekyler interagerar och hur de rör sig i tiden. Resultaten kan analyseras för att ta fram grundläggande information om molekyler, vätskor och komplexa biologiska system såsom hela viruspartiklar.  Vi studerar viruspartiklar i syfte att förstå infektion: vad händer när en viruspartikel kommer in i en cell? Hur kommer RNA:t ut ur kapsiden? Ett annat ämne vi arbetar på är att förstå hur RNA-genomet kan veckas inuti en liten viruspartikel. Slutligen forskar vi på hur nybyggda virus kan ta sig ut ur en cell igen.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska. Vi har även en extern hemsida.