Persson labb

Professor Bengt Persson använder strukturberäkningar för att studera effekter av mutationer, utvecklar system för automatiserad funktionell proteinklassificering samt studerar genuttryck vid hjärtsvikt.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.