Carlsson Labb

Målet med vår forskning är att använda datormodeller för att förstå hur proteiner interagerar med ligander, till exempel läkemedelsmolekyler. Med fysikbaserade metoder såsom molekyldynamiksimuleringar och molekylär dockning studerar vi hur små organiska molekyler interagerar med proteiner och därigenom reglerar deras funktion. Vi fokuserar särskilt på G protein-kopplade receptorer.  Denna stora familj av membranproteiner spelar viktiga roller i fysiologiska processer och är mål för många läkemedel.

Vår grupp är en del av institutionen för cell- och molekylärbiologi och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) vid Uppsala Universitet. Forskningen finansieras med anslag från SciLifeLab, de europeiska och svenska vetenskapsråden.  Besök gärna vår externa webbsida för att läsa mer om vår forskning.