The Åqvist Lab

Vår forskning är inriktad på datorbaserade studier av biologiska makromolekyler där vi använder olika typer av beräkningsmetoder och bioinformatik för att analysera och förutsäga deras funktion och interaktioner. Med moderna datorberäkningsmetoder har det blivit möjligt att utföra storskaliga beräkningar och simuleringar av biologiska makromolekyler, såsom protein och nukleinsyror. Sådana datorsimuleringar kan användas för att, utifrån molekylernas tredimensionella struktur, beräkna deras biokemiska funktioner i detalj. Resultaten kan i princip ge en komplett bild av hur molekylerna rör sig, hur de växelverkar med andra molekyler och hur snabbt de kan katalysera nödvändiga kemiska reaktioner.

Vår pågående forskning finns beskriven på engelska.