Välkommen till ICM

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Vår forskning

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och Bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär Systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik. Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet.

         Forskarkurser

en cell inuti

Röster från vår forskning

Utbildning

ICM bedriver undervisning på alla nivåer - från kandidat- och masternivå till forskarutbildning. Undervisningens bredd reflekterar den forskning som bedrivs inom institutionen och innefattar områden som cellbiologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, strukturbiologi, bioinformatik och biofysik.

Letar du efter ett projekt eller examensarbete? Läs om vår forskning och kontakta respektive forskargruppsledare.

Senast uppdaterad: 2023-09-07