Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Studera biologi

All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning. Forskarutbildning kan du läsa om längre ner på den här sidan.

Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskarutbildning

En stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö

Till institutionen för cell- molekylärbiologi (ICM) söker sig forskare och studenter från hela världen och ICM är en av de mest framstående institutionerna i Europa inom ämnet. Vid institutionen utbildar vi studenter med skilda inriktningar såsom biofysik, bioinformatik, beräkningsbiologi, cellbiologi, kemisk biologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär bioteknik, molekylär evolution, molekylär immunologi, strukturbiologi och systembiologi.

har du frågor?

Om du har frågor om biologiutbildningarna vid ICM är du välkommen att kontakta studierektorerna  Fredrik Söderbom ansvarig för grundutbildning eller Anders Virtanen ansvarig för doktorandutbildning.