Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Populärvetenskaplig presentation

Proteiner och nukleinsyror är stora molekyler som bygger upp en levande cell och dess funktioner. I vår forskning använder vi bland annat metoden röntgenkristallografi för att i minsta detalj ta reda på hur proteiner och nukleinsyror ser ut i tre dimensioner för att på så sätt kunna förstå hur de fungerar och bidrar till cellens funktion.
Vi studerar framför allt bakteriers maskineri för att översätta den genetiska koden till protein, ribosomen. Ribosomen  består av RNA och proteiner, och vi söker ny kunskap om hur ribosomer bildas, fungerar och blockeras av antibiotika. Vi studerar också hur bakterier på olika sätt blir resistanta mot antibiotika, kunskap som kan komma till nytta vid utvecklig av nästa generation av antibakteriella läkemedel. Vi söker även svar på generella frågor om hur proteinstruktur är kopplad till evolution av nya funktioner hos proteiner.