Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Selmer labb

Vi använder strukturbiologi, biokemi och biofysik för att förstå hur proteiner och RNA samverkar i olika cellulära processer. Vi är framför allt intresserade av det prokaryota translationsmaskineriet och studerar RNA-modifiering i ribosombiogenes, GTPaser i translationscykeln och olika mekanismer för antibiotikaresistens. Vi studerar också struktur-funktionssamband i evolution av nya funtioner hos proteiner.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.