Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Populärvetenskaplig presentation

Enzymer är naturens katalysatorer. De minskar tidsramen av de kemiska reaktioner som driver biologin från miljontals år till bråkdelar av sekunder. Inga konstgjorda katalysatorer har någonsin kunnat komma nära sådana katalytiska förmågor. Sålunda är det av stort intresse att förstå hur enzymer fungerar och utvecklar sig, från både ett biokemisk och bioteknologisk perspektiv. Kamerlin gruppen använder en rad olika beräkningsmetoder för att förstå hur enzymfunktionalitet utvecklas, och vad de drivkrafter som ligger bakom enzymselektivitet och promiskuitet är. Vi kombinerar detta med grundläggande studier av kemisk reaktivitet och metodutveckling för beräkningsenzymologi. Framför allt är vi intresserade av att förstå mekanismer av fosforyl överföringsreaktioner: reaktionerna som driver livet, och som är så oerhört svårt att effektivt katalysera. Slutligen har vi flera pågående sidoprojekt, bland annat att studera DNA struktur och dynamik, och förstå GTP hydrolys på ribosomen.