Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Forskningsprojekt

Fosfat och sulfat kemi

Fosfat esterhydrolys är livets byggsten, och är inblandad i en rad processor från signal och energiomvandling till DNA och RNA-syntes och proteinsyntes. Därför har fosforylöverföringsreaktioner varit föremål för flera årtionden av intensiva experimentella och beräkningsstudier. Trots detta, den exakta mekanismen för hydrolysen av sådana föreningar förblir kontroversiell. En del av utmaningen ligger i det faktum att fosfat hydrolys kan gå igen flera olika mekanismer, och det är omöjligt att skilja mellan dessa på ett slutgiltigt och entydigt sätt med hjälp av enbart experimentella metoder. Ett av de centrala intressena i Kamerlins grupp är tillämpning av teoretisk fysikalisk organisk kemi till beräkningsenzymologi, med särskilt fokus på enzym-katalyserad fosforyl och sulfuryl överföringsreaktioner. Genom detta försöker vi att kartlägga katalytisk promiskuitet bland fosfotransferaser. Detta kommer att avsevärt öka vår förståelse av enzym utveckling, och hur det kan manipuleras.

Enzymkatalyserad kiralkemi

De senaste åren har sett ökad uppskattning av rollen av enzymer som katalysatorer inom bioteknik, och särskilt enzymer som kan selektivt katalysera reaktioner av industriell betydelse. Dessa enzymer har stor betydelse för produktionen av optisk ren fin kemikalier och läkemedel. Vi arbetar med ett antal sådana enzymer, och utvecklar beräknings metoder för att studera både deras selektivitet och konstgjort enzymdesign.

Övriga projekt

Förutom enzymologi, har vår grupp ett antal andra (bio)kemiska intressen, inklusive påverkan av epigenetiska modifieringar av DNA på DNA struktur och dynamik, metall-amyloid interaktioner, GTP hydrolys och modellering av långväga informationsutbyte i biologiskt system.

För ytterligare information, vänligen se vår publikationslista.