Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Medarbetare

Julia Griese

E-post: julia.griese@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4043
 
Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum BMC
Husargatan 3
Uppsala
 
Postadress:
Uppsala Universitet
Box 596
751 24 Uppsala