Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Struktur- & Molekylärbiologi

Vad forskar vi om?

Vi studerar en rad olika grundläggande biologiska processer från proteinsyntes, enzymkatalys och proteinevolution till proteinveckning och amyloidbildning, chaperone-styrd uppbyggnad av komplexa strukturer och antibiotikaresistens. Vi är också starkt engagerade i syntetisk biologi, och i utveckling av nya läkemedel för att behandla tuberkulos .

Molekylär- och strukturbiologiprogrammet leds av professor Anthony Forster och består idag av elva forskargrupper. För mer information om forskningsprojekt och personal, se deras respektive webbsidor.

Forskargrupper