Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Besöksadress: Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) Husarg. 3
Postadress: Box 596, 751 24 UPPSALA
Fax: 018-530396

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

  • vakans

Katalogadministration:

IT-ansvarig:

Webmaster: