Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Administrativa uppgifter (vem gör vad)

För alla administrativa frågor, vänd dig till våra kontor i B7:2


Akiko Cerenius, Ombudsman for säkerhet och kemikalier

Telefon: 018- 471 5046

 • Hantering av post and paket
 • Hantering av kemiskt avfall
 • Kontaktperson för BMC-verkstaden
 • Lab- och kontorsmaterial (hårdvara och kopieringspapper)

Ali Elfadil

Telefon: 018- 471 4600

 • Ekonomifrågor för Mikrobiologi, Molekylärbiologi och Molekylär biofysik
 • Övergripande ekonomifrågor för ICM (t.ex. overhead och lokaler)
 • Ekonomifrågor för Uppsala RNA Research Centre (URRC)

Sofia Sundbaum

Telefon: 018- 471 4075

 • Ekonomifrågor för Beräkningsbiologi och Bioinformatik, och Molekylär evolution
 • Inköp/beställning via kreditkort

Magdalena Clarenmark

Telefon: 018- 471 4579

 • Ekonomifrågor för Molekylär systembiologi och Strukturbiologi

Mathilda Olsén (tjänstledig)

Telefon: 018- 471 4565

 • Personalfrågor för Mikrobiologi, Molekylärbiologi och Molekylär evolution
 • Reseräkningar


Frida Nilsson

Telefon: 018- 471 4416

 • Personalfrågor för Beräkningsbiologi och Bioinformatik, Molekylär systembiologi, Strukturbiologi och Molekylär biofysik
 • Reseräkningar

 Jessica Lindberg

Telefon: 018- 471 4845

 • Prefektstöd vid ICM
 • Ekonomifrågor för National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

Åsa Klefborg

Telefon: 018- 471 4417

 • Fakturahantering
 • Kontorsmaterial
 • Stipendier
 • Ansvarig för studentrum
 • Inköp/beställning via kreditkort

Ewa Gustafsson

Telefon: 018- 471 4911

 • Mediaberedning
 • Beställning material åt Mikrobiologi


Ylva Lönnerholm (tjänstledig)

Telefon: 018- 471 4255

 • Registrering i Uppdok och AKKA
 • Administration gällande tillfällig personal och ny personal
 • Doktorandfrågor, registreringar, antagning, disputation, individuell studieplan mm
 • Fakturering
 • Inköp/beställning via kreditkort
 • Miljöombud


Andreas Otterberg (Vikarie)

Telefon: 018- 471 4255

 • Registrering i Uppdok och AKKA
 • Administration gällande tillfällig personal och ny personal
 • Doktorandfrågor, registreringar, antagning, disputation, individuell studieplan mm