Suparna Sanyal grupp rapporterar ett ny ribosomen räddnings faktor HflX i NSMB

2015-10-12

HflX – Räddningen för strandade ribosomer under press

När cellen upplever stress på grund av exempelvis extreme värme upphör translationen och ribosomerna stannar mitt i proteinsyntesen. Under sådana förhållanden är det viktigt att kunna lösgöra de strandade ribosomerna så att de kan börja syntetisera nya proteiner som behövs för cellens återhämtning.

Suparna Sanyals forskargrupp vid ICM har i samarbete med Ning Gaos grupp vid Tsinghua Universitet, Beijing, Kina, visat att GTPaset HflX uppregleras när cellen utsätts för extrem värme. HflX är evolutionärt konserverat och spelar en viktig roll för cellens stresshantering då det löser upp strandade ribosomkomplex och på så vis upprätthåller en pool av fria ribosomer.

Resultaten publicerades i Nature Structural & Molecular Biology, doi: 10,1038 / nsmb.3103, (online) den 12 oktober 2015, tillsammans med en högupplöst struktur av proteinet. Detta är första gången som forskare kunnat demonstrera den fysiologiska rollen för HflX, som visat sig vara ett potentiellt mål för antibakteriella preparat.

ICM Nyheter