Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ska vi tillåta genändrade människor?

2015-06-30

Frågan diskuteras på frukostseminarium i Almedalen arrangerat av Forskning & Framsteg.

Tid: tisdag 30 juni, kl 8.30–10.00.
Plats: Joda bar, Visby Hamn, Skeppsbron 24.

Medverkande: Magnus Lundgren, medicinsk forskare från institutionen för cell- och molekylär biologi, Uppsala universitet, Nils-Eric Sahlin, professor i filosofi, Lunds universitet, Sven-Olov Edvinsson, riksdagsledamot och överläkare, Centerpartiet, Thomas Strand, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap och allmänhet. Moderatorer: Patrik Hadenius och Joanna Rose, Forskning & Framsteg.

Bakgrund

Det brittiska parlamentet har röstat ja till försök med en metod som kan stoppa svåra ärftliga sjukdomar. För första gången tillåts därmed en behandling som går i arv. I Sverige är metoden fortfarande olaglig. Är det dags att släppa fram nya metoder som kan hindra ärftliga sjukdomar?

Sjukdomar som uppstår på grund av mutationer i mitrokondrierna kan nu behandlas i Storbritannien med en metod som går i arv till nya generationer. I Kina genomförs genförsök på människor med den nya cripr-tekniken, också dessa förändringar av arvsmassan går i arv. Med nya metoder finns förhoppningar om att hindra en rad svåra ärftliga sjukdomar. Men lika svåra är de etiska frågeställningarna. Förändringar av arvsmassan är permanenta och kommer att föras vidare i generationer. Seminariet presenterar forskningsläget och diskuterar med forskare, etiker och politiker. Vad kan vi göra, vad bör vi göra, var gå gränsen och vem som ska bestämma?

Läs gärna mer här:

ICM Nyheter