Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Ettema Labb

forskning höjdpunkt

Läs mer om: Archaea som minska klyftan mellan Prokaryoter och eukaryoter
Kredit: Centre for Geobiology (University of Bergen, Norway) by R.B. Pedersen

Världen vi lever i domineras av för ögat osynliga mikroorganismer. Trots att denna osedda majoritet driver ett stort antal viktiga biokemiska cykler på vår planet har bara en mindre del av den molekylära och funktionella diversiteten hos dessa mikrober blivit kartlagd. En av anledningarna till detta är att endast kring 1% av alla mikroorganismer kan odlas i renkultur. Under de senaste åren har kulturoberoende metoder som bygger på metagenomik eller en-cells genomik utvecklats för att möjliggöra analyser av så kallad mikrobiell mörk materia.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.

Besök vår hemsida