Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Om forskningsprogrammet molekylär biofysik

Programansvarig professor:
Inger Andersson

Besöksadress:
Husargatan 3

Postadress:
Box 596, 751 24 Uppsala

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog