Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Kleinau labb

- Målet med vår forskning är att förstå hur immunsystemet fungerar. Speciellt vill vi förstå hur immunceller kan attackera smittämnen samtidigt som kroppsegna ämnen besparas. Denna tolerans är viktig för att inte immunreaktioner kan uppstå som felaktigt angriper och skadar vävnader i kroppen. Om toleransen bryts, vilket händer i vissa individer, kan en autoimmun sjukdom utvecklas.

- För att förstå hur autoimmunitet uppstår studerar vi reumatoid artrit, en autoimmun inflammatorisk sjukdom som angriper lederna. Vårt mål är att få kunskaper om de mekanismer som ligger bakom sjukdomen och få möjlighet att hitta botemedel. Särskilt studerar vi hur B lymfocyter regleras, hur de kan kan bli självreaktiva och hur de börjar utsöndra antikroppar mot kroppsegna proteiner . Vi undersöker också med vilka mekanismer dessa antikroppar  framkallar ledinflammation.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra pågående forskningsprojekt och läs om vår forskning.