Hinas labb

Forskningen i vår grupp rör mekanismerna bakom RNA-interferens och RNA-transport mellan celler i djur. Vi är framförallt intresserade av den roll det endolysosomala maskineriet spelar i dessa processer. För att på ett relativt enkelt sätt kunna studera detta använder vi rundmasken Caenorhabditis elegans. Förutom vårt huvudsakliga forskningsspår vill vi även främja användandet av C. elegans som modellorganism i Uppsala och Sverige.

Nyfiken på att veta mer?
Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation lättillgänglig introduktion till vår forskning.
För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsområden beskrivna på engelska.