Disputation Jingyi Liu

Biologi: Mikrobiologi

Den 28 februari kommer Jingyu Liu att försvara sin avhandling med titeln:

Characterization of secreted Giardia intestinalis cysteine proteases

Opponent: André Buret, University of Calgary, Canada

Betygsnämndsledamöter: Irene Södershäll, IOB, Uppsala universitet; Gunnar Pejler, IMBIM, Uppsala universitet och Antonio Barragan, Molekylär Biovetenskap, Stockholms universitet.