Styrelsemöte

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:217a
  • Kontaktperson: David van der Spoel / Jessica Lindberg
  • Sammanträde

2018-10-31
13:15-15:00
B7:217a