Disputation, Guanzhong Mao

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Husarg. 3. Uppsala. BMC C4:305
  • Arrangör: Molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Guanzhong Mao
  • Disputation

Ämne: Biologi med inriktning mot molekylär biologi

Titel: Investigation of RNase P active site residues and catalytic domain interaction