Styrelsemöte

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:217a
  • Kontaktperson: David van der Spoel/Jessica Lindberg
  • Sammanträde

2018-06-20
14:15-16:00
B7:217a