Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Styrelsemöte

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:217a
  • Kontaktperson: David van der Spoel/Jessica Lindberg
  • Sammanträde

2018-05-30
14:15-16:00
B7:217a