Styrelsemöte

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:217a
  • Kontaktperson: David van der Spoel/Jessica Lindberg
  • Sammanträde

2018-04-23
14:15-15:00
B7:217a