Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Styrelsemöte

  • Datum: 2018-02-28 kl 14:15 16:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:217a
  • Kontaktperson: David van der Spoel/Jessica Lindberg
  • Sammanträde