Institutionen för cell- och molekylärbiologi

PI-möte

  • Datum: 2018-01-29 kl 14:15 15:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:301
  • Arrangör: David van der Spoel
  • Kontaktperson: David van der Spoel
  • Sammanträde