Institutionen för cell- och molekylärbiologi

PI-möte

  • Datum: 29 januari, kl. 14.15–15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:301
  • Arrangör: David van der Spoel
  • Kontaktperson: David van der Spoel
  • Sammanträde