Docentföreläsning: Att förstå Alzheimers sjukdomsmekanismer med hjälp av musmodeller

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B1:101
  • Föreläsare: Per Nilsson
  • Kontaktperson: Per Nilsson
  • Docentföreläsning

Sammanfattning: Alzheimers sjukdom är den huvudsakliga bakomliggande orsaken till demens, vilket är ett sjukdomstillstånd karaktäriserat av minnesförlust, förändringar i personlighet och humörsvängningar. Förutom det enskilda lidandet för patienten och anhöriga leder sjukdomen till en stor socioekonomisk kostnad, vilken ökar med en åldrande befolkning då ålder är en riskfaktor. Eftersom inget botemedel finns pågår intensiv forskning. För att förstå uppkomsten av Alzheimers samt för att kunna utvärdera nya potentiella läkemedel behövs djurmodeller som efterliknar sjukdomen så mycket som möjligt. Tidigare musmodeller har varit behäftade med vissa begränsningar och därför har nya förbättrade modeller utvecklats, vilka efterliknar sjukdomen på ett mer fysiologiskt sätt. Med hjälp av dessa nya musmodeller har ett av de biologiska systemen som är påverkade i Alzheimers, det så kallade autofagosomala systemet, kunna studerats. Autofagi är cellens system för att ta hand om skräp och eftersom hjärnan hos Alzheimerpatienter uppvisar onormala ansamlingar av framförallt två protein, amydoidbeta och tau, tros autofagi spela en viktig roll i sjukdomsutvecklingen och skulle kunna vara ett mål för nya terapier.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska