Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Board Meeting

  • Datum: 2017-09-26 kl 14:15 16:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:217a
  • Kontaktperson: David van der Spoel / Jessica Lindberg
  • Sammanträde