ICM - en institution med bred forskningsprofil

ICMs forskning delas in i sju olika program inom biologi och områden som gränsar till modern biologi (kemi, fysik, matematik, medicin, teknik och datavetenskap).

Aktuella forskarkurser

Vad forskar vi om?

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik.

Översikt av våra forskningsgrupper

Röster från vår forskning

Aktuella forskarkurser H2018/V2019

Writing Scientific English for ESL (English second-language)

  • The course is open to PhD students from any department in the TekNat faculty , and the deadline for application is 31 December. To apply, send an email with your name, personal number, advisor's name & program to Terese Bergfors. Explain in 150 words or fewer  why you need a writing course at this stage of your PhD studies. Kursplan och schema

Anmälan via mail till: Terese Bergfors senast den 31 december 2018.

Advanced Scientific Programming with Python

  • Advanced Scientific Programming with Python riktar sig till doktorander inom alla discipliner som regelbundet  använder programmering i sin forskning. Planen är att introducera studenterna till de vanligaste mjuvaruutvecklingsredskapen och bidra till att de blir bättre programmerare. Föreläsningarna kommer att hållas mellan den 4e och 8e mars.

Anmälan via mail till: Filipe Maia senast den 31 januari 2019.

Centrum och nätverk

Forskare vid ICM är involverade i flera nationella och internationella nätverk, se respektive gruppsidor. Två nätverk är baserade på ICM:

Läs mer om dessa samarbeten