Ny genteknologi avslöjar bakteriers evolution

De senaste årtiondenas tekniska utveckling har banat vägen för möjligheterna att kartlägga arvsmassan hos alla levande varelser. Genom att studera den genetiska koden hos mikroorganismer som anpassat sig till människor, djur och växter fogas ytterligare bitar till pusslet. Nya DNA-sekvenseringstekniker leder till revolutionerande upptäckter om bakteriers ursprung och utveckling. Läs intervju med Siv Andersson

Vad forskar vi om?

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologie, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik.

Översikt av våra forskningsgrupper

Centrum och nätverk

Forskare vid ICM är involverade i flera nationella och internationella nätverk, se respektive gruppsidor. Två nätverk är baserade på ICM:

Läs mer om dessa samarbeten