Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Cell- och Molekylärbiologi

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik.

Läs mer om institutionen

Utbildning

All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG). Vid IBG utbildar vi biologer med vitt skilda inriktningar såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, etc. Vi utbildar civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturkunskap.

Letar du efter ett forskningsprojekt? Hitta ett forskningsområde som intresserar dig på våra forskningssidor och fråga forskningsledaren om de har några tillgängliga forskningsprojekt.

För dig som vill fördjupa dig inom något av våra områden och själv forska erbjuder vi forskarutbildning.

Vår forskning

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och Bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär Systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik. Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet.